Belang van fietsbeleid bestendigd door BENELUX-ministers

  • 17 juli 2020

In een gezamenlijke politieke verklaring roepen de mobiliteitsministers van de Benelux-landen de Europese Commissie op om het fietsgebruik een prioritaire plaats te geven binnen het Europees Klimaatbeleid en de Duurzame Transport strategieën. Ze vragen de Commissie in te zetten op medefinanciering voor de aanleg van fietsinfrastructuur en middelen te voorzien om fietsbeleid te stimuleren binnen het raamwerk van de Europese Green Deal.

Tijdens de crisis en lockdown vanwege de Covid-19 pandemie steeg thet fietsgebruik in bijna alle Europese landen. Investeringen in fietsbeleid en -infrastructuur zijn essentieel om de EU-klimaatdoelstellingen tegen 2050 te halen. Fietsen heeft daarnaast heel wat socio-economische en maatschappelijke voordelen, o.a. op het gebied van volksgezondheid. Deze worden binnen de EU geschat op 150 miljard euro, waarvan 90 miljard euro gelinkt zijn aan milieu, gezondheid en het mobiliteitssysteem. De fietsindustrie zorgt momenteel al voor honderd duizenden banen en de inkomsten van fietstoerisme binnen de EU worden jaarlijks op 44 miljard EU geschat.

De ministers benadrukken in hun verklaring dat om het fietsgebruik verder te stimuleren de beschikbaarheid van veilige fietsinfrastructuur van hoge kwaliteit essentieel is. Onderzoek om het potentieel van de fiets in kaart te brengen is eveneens nodig.

Met deze verklaring roepen de BENELUX-mobiliteitsministers ook andere EU-lidstaten op om actuele gegevens over actieve mobiliteit te verzamelen en te delen op EU-niveau. Op basis daarvan kunnen toekomstige investeringen gefundeerd en hopelijk gemaximaliseerd worden. Aan de regionale en lokale overheden vragen ze om de netwerken van fietspaden uit te breiden, fietscampagnes te stimuleren en in te zetten op fietsdeelsystemen tijdens deze zomermaanden.

Tot slot hebben de ministers de ambitie om later dit jaar tot een grensoverschrijdend plan (roadmap) te komen om de fiets in hun regio te stimuleren.