Branding Tools voor Vlaanderen Versnelt!

 • 4 mei 2020

Vlaanderen versnelt! is een bredere internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie die de voorbije jaren werd opgebouwd in samenwerking met meer dan 150 actoren uit het domein van internationaal ondernemen.

Samen met het middenveld werden voor die strategie branding tools en richtlijnen uitgewerkt die de troeven van economisch Vlaanderen in de verf zetten. Bedrijven, sectorfederaties en overheden binnen de vijf sterke sectoren (Life Sciences & Health, Food, Solution Driven Engineering & Technology, Smart Logistics en Sustainable Resources en Materials & Chemistry) kunnen die tools gebruiken ter ondersteuning van de eigen investerings- of exportmarketing. Door het overkoepelende gebruik van foto’s, video’s, handige teksten en facts & figures kan Vlaanderen ‘herkenbaar’ worden in het buitenland, met nadruk op onze oplossingsgerichte aanpak.

De ontwikkelde documenten voor Smart Logistics zijn vanaf nu online beschikbaar. Daarbij wordt gefocust op de efficiëntie, creativiteit, innovatie en flexibiliteit die deze sector kenmerken. Vanwege onze kleine oppervlakte en dichte bevolking, alsook onze centrale positie binnen het Europese vervoersnetwerk, wordt een perfect geïntegreerd multimodaal logistiek netwerk nagestreefd. De vier belangrijkste zeehavens en ons goed ontwikkeld binnenvaartnetwerk spelen daarin uiteraard een belangrijke rol. Ook digitalisering vervult een spilfunctie om de sector toekomstbestendig en duurzaam verder te ontwikkelen in Vlaanderen.

Vlaanderen Versnelt! beoogt drie grote doelstellingen:

 • De strategie pakt de belemmeringen en hindernissen aan die Vlaamse bedrijven ondervinden bij het internationaal ondernemen.

 • Verder bekijken de collega’s van Flanders Investment and Trade (FIT) hoe meer Vlaamse bedrijven kunnen internationaliseren en meer internationale bedrijven in Vlaanderen kunnen verankeren, door startups efficiënter te begeleiden in hun internationaliseringsplannen en internationale bedrijven naar Vlaanderen te halen op een innovatieve manier.

 • De strategie wil Vlaanderens internationale positie versterken in vijf domeinen:

  • Life Sciences & Health;

  • Food;

  • Solution Driven Engineering & Technology;

  • Smart Logistics

  • Sustainable resources en Materials & Chemistry.