Complex project extra containercapaciteit Antwerpen

Extra containercapaciteit Antwerpen
Contact

Wilt u meer weten over de uitbreiding van de Antwerpse haven?

Neem dan contact op met Reginald Loyen via reginald.loyen@mow.vlaanderen.be
 

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor de realisatie van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven.

Met deze beslissing erkent de Vlaamse Regering het belang van het maritiem-logistieke en industriële complex van de Antwerpse haven als belangrijke groeipool voor de Vlaamse economie. De haven van Antwerpen speelt een unieke rol in het mee realiseren van de Visie 2050 van de Vlaamse Regering, waarbij Vlaanderen dienst doet als logistieke draaischijf en poort tot Europa voor internationale goederenstromen. Via de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen creëert Vlaanderen meer welvaart en meer werkgelegenheid.

Het hele project heeft als doel om de verwachte groei tot 2030 te kunnen realiseren. Momenteel bevindt het project zich in de onderzoeksfase. De Vlaamse Regering zal alle onderzoeksresultaten wikken en wegen, en kiest in de loop van 2019 een voorkeursalternatief. De uitwerkingsfase is dan voorzien voor 2020.

Meer informatie vindt u op de website van het complex project extra containercapaciteit Antwerpen.