Kustbescherming

Kustbescherming
Contact

Wilt u meer weten over kustbescherming?

Neem dan contact op via stafdienstmdk@mow.vlaanderen.be

Masterplan Kustveiligheid

Het Masterplan Kustveiligheid wil de kust minstens tot 2050 tegen een duizendjarige storm beschermen. In de 10 kustgemeenten zijn al verschillende werkzaamheden uitgevoerd, in uitvoering of gepland om de kust tegen dergelijke superstormen bestand te maken. De zwakste zones komen daarbij eerst aan bod.

Complex project Kustvisie

Plannen zoals het Masterplan Kustveiligheid uit 2011 verzekeren onze veiligheid tegen overstromingen in de kustregio tot 2050. Het complex project Kustvisie kijkt verder.

Het complex project Kustvisie streeft ernaar om een duurzame langetermijnvisie voor onze kustzone te ontwikkelen, met de blik richting 2100. We willen voorbereid zijn op de uitdagingen van de klimaatverandering en proberen tegelijkertijd de verscheidene functies van de kustzone te versterken. Op die manier kunnen we de veiligheid en leefbaarheid van onze kustzone ook op lange termijn garanderen.

Eén van de grootste uitdagingen die ons de komende decennia te wachten staat, is de zeespiegelstijging. Met de startbeslissing voor een complex project Kustvisie is een participatief onderzoeksproject opgestart. 

Meer info vindt u op de website over kustvisie.