Mobilidata

Mobilidata is een programma om de samenwerking tussen publieke en private actoren te stimuleren. Mobilidata is hét speerpuntproject van Vlaanderen om gebruik te maken van de uitsplitsing van informatie- en organisatiesilo's: een essentiële stap om de update van C-ITS-toepassingen te versnellen. Het bestaat uit 7 projecten die elk oplossingen bieden voor de typische mobiliteitsproblemen waarmee Vlaanderen te maken heeft: nood aan de verbetering van de verkeersveiligheid en vermindering van zowel congestie als emissies.

Mobilidata bestaat uit 7 projecten
Het programma is in lijn met het Strategisch ITS-actieplan van de Vlaamse overheid, als onderdeel van de ontwikkeling van een Vlaams multimodaal strategisch actieplan voor intelligente vervoerssystemen. Dit actieplan en deze visie zijn opgebouwd uit 5 kernwaarden:

 • milieu
 • veiligheid
 • efficiëntie
 • sociale inclusie
 • kwaliteit.

Dit plan heeft een duidelijke visie voor 2030 en 2050 en zal Vlaanderen leiden naar een slimmer, veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker transportsysteem.

Mobilidata zal een duurzame digitale gegevensinfrastructuur realiseren die van het grootste belang is als ondersteuning van de ontwikkeling en uitrol van C-ITS-toepassingen, beleidsondersteunende toepassingen en speciale hardware zoals intelligente verkeerslichtregelaars (iVRI). Deze infrastructuur moet ook de weg vrijwaren voor de introductie van autonome voertuigen in Vlaanderen. De data-infrastructuur (zie onderstaande figuur) is in hoge mate afhankelijk van een degelijke publiek-private samenwerking. De publieke partijen zijn onder meer verantwoordelijk voor:

 • een duidelijke formulering van de doelstellingen voor het overheidsbeleid en voor het gebruik van cases
 • de ondersteuning van verschillende analytische en strategische acties en besluitvormingsactiviteiten
 • het faciliteren van de ontwikkeling van een gegevensinfrastructuur
 • en het stimuleren van de integratie van gegevens in (commerciële) C-ITS-producten.

De private partijen kunnen verantwoordelijk zijn voor:

 • de uitbouw en exploitatie van (commerciële) C-ITS-producten (cloudservice en/of consumententoepassingen)
 • de integratie van openbare gegevens in producten
 • en de opstart van een constructieve en actieve dialoog met de publieke partijen.
Overzicht van Mobilidata programma