Nieuwe Sluis Zeebrugge

Nieuwe sluis Zeebrugge
Contact

Wilt u meer weten over de nieuwe sluis in Zeebrugge?

Neem dan contact op met projectleider Frederik Buffel via frederik.buffel@mow.vlaanderen.be

De achterhaven van Zeebrugge is een zone die volop groeit. Om de verdere groei van de haven en de werkgelegenheid in de regio veilig te stellen, is er nood aan een tweede toegang tot de achterhaven.

Momenteel verloopt het scheepvaartverkeer naar die achterhaven louter via de Vandammesluis. De tweede zeesluis die toegang biedt tot de achterhaven, de Visartsluis, dateert al van 1907. Die is dus sterk verouderd en beantwoordt niet meer aan de noden van de huidige scheepvaart.

Complex project

De Vandammesluis draait vandaag op volle toeren. Deze sluis is sinds 1984 in gebruik en ondergaat momenteel grote onderhoudswerkzaamheden. Daarbij is vastgesteld dat de sluis nood heeft aan ingrijpende werkzaamheden op middellange termijn. Voor die werkzaamheden moet de Vandammesluis gedurende een langere tijd buiten gebruik gesteld worden. De realisatie van een tweede volwaardige toegang tot de achterhaven is dus een noodzaak. Daarbij moet men wel rekening houden met de verdere ontwikkeling van de achterhaven, de bijhorende capaciteitsnoden en de huidige staat van de Vandammesluis.

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het planningsproces ‘Verbetering van de nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’. Het project wordt aangestuurd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. In februari 2018 koos de Vlaamse Regering uit 6 alternatieven de nieuwe locatie voor de sluis. Momenteel bevindt de Nieuwe Sluis Zeebrugge zich in de onderzoeksfase. Daarna volgt de technische uitwerking en de uitvoering van het gekozen alternatief.

Meer informatie vindt u op de website over de nieuwe sluis Zeebrugge.