Project SeineSchelde

Ringvaart Evergem binnen project Seine-Schelde
Contact

Wilt u meer weten over het project SeineSchelde?

Neem dan contact op met de afdeling Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg via seineschelde@vlaamsewaterweg.be

De vaarweg tussen Seine en Schelde verbeteren: dat is waar Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen in het project SeineSchelde samen naar streven. In Vlaanderen loopt het traject in hoofdzaak via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen. Door het project wordt de binnenvaart een volwaardig alternatief voor het goederenvervoer op de weg. Dit leidt tot minder drukke wegen, meer veiligheid en een schoner milieu.

Ecologie en economie

In het project SeineSchelde gaat veel aandacht naar rivierherstel:

  • oevers krijgen een natuurvriendelijke versterking
  • fauna en flora krijgen meer kansen
  • oude rivierarmen worden opnieuw verbonden met de Leie
  • en er gaat aandacht naar goede voetgangers- en fietspaden.

Ook de economische dimensie van de waterweg wordt in kaart gebracht, door het ontwikkelen van overslagcentra en het aantrekken van bedrijven.

Verbinding tussen 2 Europese topregio's

Het Seine- en Scheldebekken zijn 2 van Europaʼs belangrijkste industriële regioʼs. Maar vandaag bestaat er tussen beide regio's nog geen vaarweg voor container- en duwvaartschepen. Met het project SeineSchelde komen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen daaraan tegemoet: Vlaanderen, dat de poort vormt naar de hele Schelde- en Rijndelta in Nederland en Duitsland, wordt hierdoor verbonden met de regioʼs van Le Havre, Rouen en Parijs.

Meer informatie vindt u op de website over het project Seine-Schelde.
 

Overzicht project Seine-Schelde