Vessel Traffic Services (VTS)

Schelderadarketen
Contact

Wilt u meer weten over VTS?

Neem dan contact op met de afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust via stafdienstmdk@mow.vlaanderen.be
 

De afdeling Scheepvaartbegeleiding van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) heeft als hoofdopdracht om de scheepvaart veilig en vlot te laten verlopen naar en van de Vlaamse en Zeeuwse havens. Om dit te verzekeren, vangen we de scheepvaart vanaf de Frans-Belgische grens visueel, auditief en elektronisch op via Vessel Traffic Services (VTS). VTS-richtlijnen zijn opgesteld door het IMO (International Maritime Organization) en door IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).

Schelderadarketen (SRK)

Het belangrijkste VTS-instrument in Vlaanderen is de Schelderadarketen. Het systeem wordt samen met Nederland beheerd en bestaat uit 5 bemande verkeerscentrales, aangevuld met 22 onbemande radartorens. Geografisch bestrijkt de Schelderadarketen een gebied van ongeveer 150 kilometer: op de Noordzee vanaf de Franse grens tot Domburg, en op de Schelde van Vlissingen tot de Kallosluis.

De verkeersleiders identificeren alle zeevaart die het VTS-gebied binnenkomt, zodat alle partners automatisch een beeld krijgen van het verwachte verkeersaanbod.

Binnenkort komen er in het Scheldegebied nog 8 nieuwe radartorens bij. De technische realisatie loopt tot 2019 en zal zorgen voor een verhoogde veiligheid en een nog vlottere scheepvaart.

Signalisatie

Vessel Traffic Services zijn vergelijkbaar met de luchtverkeersleiding van een luchthaven. Als signalisatie voor de scheepvaart zijn in de Vlaamse zeehavens dus ook heel wat lichtseinen actief, zoals havenlichten. Vroeger werd vooral gebruik gemaakt van klassieke verlichtingstechnieken met neonlampen. Recent werd er op LED-verlichting overgeschakeld, omdat LED minder verbruikt én een langere levensduur heeft.
 

Schelderadarketen

Internationale context

De technische activiteiten van de afdeling Scheepvaartbegeleiding vragen om internationale afstemming. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust vervult een trekkersrol bij de koppeling van de informatiesystemen van zowel de Vlaamse zeehavens als de VTS- en MRCC-databanken met SafeSeaNet, het Europees maritiem informatienetwerk.

Meer info vindt u op de website over scheepvaartbegeleiding.