Brochure 'Vlaanderen in Cijfers' nu ook in het Engels beschikbaar

  • 30 november 2020

Statistiek Vlaanderen publiceerde de brochure ‘Flanders in Figures’ op haar website. Het gaat om de Engelse vertaling van de in april gepubliceerde brochure ‘Vlaanderen in Cijfers 2020’.

De publicatie schetst een kernachtig beeld van Vlaanderen voor een internationaal publiek, aan de hand van een beperkte set Vlaamse openbare statistieken en in een aantrekkelijke en laagdrempelige format. Bedoeling is om de toegang tot en het gebruik van de Vlaamse openbare statistieken in het buitenland te verhogen en de bekendheid van het netwerk Statistiek Vlaanderen internationaal uit te bouwen.

De digitale versie van de brochure kan bekeken en afgeladen worden op de website van Statistiek Vlaanderen.

Gedrukte exemplaren kunnen besteld worden via het bestelloket voor publicaties van de Vlaamse overheid.