Eerste EU Stakeholderevent op 15/12/2020

  • 18 december 2020

Op 15 december organiseerde het team EU en Internationaal een virtuele conferentie in het kader van de Europese strategie rond slimme en duurzame mobiliteit die een week eerder verscheen. De EU-strategie duurzame en slimme mobiliteit is bedoeld als langetermijn kader om het EU-transportbeleid klaar te stomen voor de toekomst, en mobiliteit duurzaam en digitaal te transformeren.


DMOW heeft de ambitie om de betrokkenheid van haar stakeholders te versterken in belangrijke beleidsmaterie, waartoe zeker ook het Europees beleid behoort. Mobiliteit stopt niet aan de grenzen, maar is per definitie een grensoverschrijdende aangelegenheid, waar Europese samenwerking een grote meerwaarde creëert.


Een breed netwerkevent was niet mogelijk gezien de huidige omstandigheden, dus werd geopteerd voor een volledig virtuele conferentie. Om de interactie en het debat voor de panelleden echter te verzekeren werden zij in de mate van het mogelijke wel fysiek samengebracht. Uiteindelijk werd gekozen voor een livestream via Youtube, met Living Tomorrow als gepast decor. Met de hulp van een technische crew, een professionele regisseur en moderatrice en zeer gepassioneerde panelleden werd een ware tv-uitzending op poten gezet.

Het resultaat ervan kan u online herbekijken.