Over ons

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaanderen is een deelstaat van de federale staat België met heel wat eigen bevoegdheden, ook inzake mobiliteit en openbare werken. Belangrijke mobiliteitsinfrastructuren zoals bruggen, wegen, sluizen, waterwegen, tramlijnen, … vallen volledig onder de bevoegdheid van Vlaanderen. De bevoegdheden rond mobiliteit, openbare werken en infrastructuur zijn gecentraliseerd bij het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken.

Organogram Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken in het Nederlands

Team EU & Internationaal

Het team EU & Internationaal van de Stafdienst is binnen het beleidsdomein het unieke aanspreekpunt voor Europese en internationale zaken. Verder coördineert het het buitenlandbeleid van het beleidsdomein, samen met de andere afdelingen en agentschappen. Het doel is om de interne expertise op internationaal gebied kenbaar en inzetbaar te maken. Daarnaast versterkt het het buitenlands netwerk met de nodige geografische en thematische focus. Buiten het beleidsdomein werkt het departement nauw samen met de andere departementen, en dan vooral met het Departement Buitenlandse Zaken.

Ook Flanders International Technical Agency (FITA) maakt deel uit van het team. Hun missie bestaat erin Vlaamse kennis, technische capaciteiten en realisaties inzake infrastructuur en uitrusting, verkeer en leefmilieu, ruimtelijke ordening en huisvesting uit te dragen naar het buitenland. Verder verleent FITA logistieke en technische bijstand, o.a. door overheidsexperts ter beschikking te stellen voor internationale opdrachten. Zo wordt het Vlaamse bedrijfsleven gestimuleerd om te investeren in die sectoren in het buitenland. FITA verzorgt eveneens de inhoud van technische bezoeken en stages.

Hebt u algemene vragen over de website of ons buitenlandbeleid? Contacteer ons dan via het contactformulier.